Privātuma politika

1. Piemērošanas apjoms
Mēs ļoti priecājamies, ka Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un par Jūsu interesi par mūsu sabiedrību un mūsu produktiem. Mēs strikti ievērojam Jūsu personas datu un Jūsu privātuma aizsardzību personas datu apstrādes laikā. Nordic Sugar A/S apstrādā personas datus, kas tiek vākti, kad mūsu tīmekļa vietne tiek apmeklēta, saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Šo tīmekļa vietni nodrošina un kontrolē Nordic Sugar A/S, Langebrogade 1, 1411 Kopenhāgena K, Dānija, reģ. Nr.: 29 78 18 34 (“Nordic Sugar”, “mēs”, “mūs”, “mūsu”)]. Šajā privātuma un sīkdatņu politikā ("Politika") ir izskaidrots, kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam par Jums Jūsu apmeklējuma laikā un saistībā ar šo tīmekļa vietni. Tā iekļauj aprakstu par Jūsu kā datu subjekta tiesībām, ieskaitot Jūsu tiesības iebilst pret atsevišķu mūsu veikto apstrādi. Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm. Nordic Sugar neatbild par tādu citu tīmekļa vietņu privātuma praksi vai saturu.

2. Kā mēs apstrādājam
Jūsu personas datus?

a. Personas dati saistībā ar Jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa serveri standarta procedūras ietvaros saglabā IP adresi, kādu Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir Jums piešķīris, kā arī tīmekļa lapu, no kuras Jūs apmeklējāt mūs, Jūsu apmeklētās vietas mūsu tīmekļa vietnē, Jūsu izmantotā pārlūka un operētājsistēmas veidu un versiju, piekļūstošā datora resursdatora nosaukumu, kā arī apmeklējuma datumu un ilgumu. Mēs apstrādājam tādus personas datus šādiem nolūkiem: - Lai nodrošinātu Jums tehniskās administrācijas procesu saistībā ar tīmekļa vietni; un - Lai ieviestu un uzturētu IT drošības līdzekļus. Mēs dzēšam personas datus, kurus mēs apstrādājam saistībā ar Jūsu apmeklējumu šajā tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā pēc 12 nedēļām.

b. Personas dati saistībā ar Jūsu pieprasījumiem un lūgumiem

Mūsu tīmekļa vietnes kontaktinformācijas veidlapā tiek lūgts atklāt mums savu vārdu, e-pasta adresi un Jūsu jautājuma tēmu un saturu. Jūs varat brīvi sniegt mums papildu informāciju, piemēram, papildu kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru vai pasta adresi). Mēs apstrādājam tādus personas datus šādam nolūkam: - Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai sazinātos ar Jums saistībā ar Jūsu lūgumiem un pieprasījumiem un lai sniegtu Jums pakalpojumus un produktus atbilstoši Jūsu pieprasījumiem un lūgumiem; un - Lai pārvaldītu klientu attiecības.

c. Personas dati saistībā ar periodiskiem biļeteniem, jaunākajām ziņām un publikācijām.

Mēs vācam un apstrādājam Jūsu vārdu un e-pasta adresi saistībā ar mūsu biļetenu, ziņu un publikāciju abonēšanu. Mēs arī apstrādājam Jūsu pasta adresi, ja Jūs vēlaties saņemt mūsu drukātos paziņojumus pa pastu. Mēs apstrādājam tādus personas datus šādam nolūkam tikai ar Jūsu piekrišanu: - Lai sniegtu Jums mūsu biļetenus, ziņas un publikācijas; - Lai lūgtu Jums piedalīties produktu aptaujās; un - Lai īstenotu citus mārketinga mērķus. Noteiktu biļetenu gadījumos mēs izmantojam pakalpojumus, ko sniedz Rocket Sience Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, jo īpaši sabiedrība MailChimp saistībā ar periodiskajiem biļeteniem. Ir apstiprināts, ka MailChimp, ievērojot ASV-ES "Privātuma vairogu", izpilda ES datu aizsardzības noteikumus. Kad Jūs abonējat biļetenus, šādi dati tiks glabāti MailChimp serveros ASV: Jūsu vārds, lietotāja vārds, amats, kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs) un IT informācija (IP adrese, lietojuma dati, sīkdatņu dati, tiešsaistes navigācijas dati, atrašanās vietas dati, pārlūka dati). MailChimp apstrādā šos datus, lai mūsu vārdā nosūtītu un novērtētu biļetenus. Turklāt MailChimp var arī apstrādāt šos datus, lai optimizētu vai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, tehniski optimizētu biļetenu nosūtīšanu un prezentēšanu. MailChimp reģistrē mūsu biļetenu abonementus, lai varētu pierādīt, ka reģistrācijas procedūra atbilst dubultai pieteikšanās kārtībai. Reģistrā tiek iekļauts Jūsu reģistrācijas un apstiprinājuma laiks, kā arī IP adrese. MailChimp arī reģistrē MailChimp glabāto Jūsu personas datu izmaiņas. MailChimp veic statistikas pētījumus. Tie iekļauj, piemēram, pārbaude, vai biļeteni tiek atvērti, kad tie tiek atvērti un kādas saites tiek izmantotas. Tehnisku iemeslu dēļ pēc šīs informācijas var noteikt individuālus biļetenu saņēmējus. Tomēr nedz mēs, nedz MailChimp nemēģina uzraudzīt atsevišķus lietotājus. Šī informācija palīdz apkopot mūsu lietotāju lasīšanas ieradumus un pielāgot saturu viņu vēlmēm. Jūs varat atteikties no mūsu biļeteniem jebkurā laikā, izmantojot katrā e-pastā esošo atteikšanās (unsubscribe) saiti. Ja Jūs neabonējat biļetenus vai e-pasta pakalpojumus, dati netiks pārsūtīti. Rocket Science Group privātuma politika ir pieejama http://mailchimp.com/legal/privacy/.

d. Personas dati saistībā ar Jūsu tiešsaistes pieteikumu

Personāla atlases nolūkā mēs apstrādājam Jūsu sniegto informāciju tiešsaistes pieteikšanās ietvaros un arī interviju laikā, tai skaitā Jūsu CV un citus iesniegtos dokumentus. Mēs izmantojam elektronisku personāla atlases programmatūru, HR Manager, visiem pieteikumiem mūsu Dānijas (Nordic Sugar A/S), Somijas (Sucros OY un Suomen Sokeri OY) un Zviedrijas (Nordic Sugar AB) uzņēmumos. Lūdzam skatīt sīkāku informāciju atsevišķā privātuma politikā par pieteikumiem, kas iesniegti, izmantojot HR Manager. Mūsu personāla daļa un attiecīgās sabiedrības departaments var piekļūt Jūsu datiem, tiklīdz Jūs iesniedzat pieteikumu, tieši atbildot uz konkrētu darba vakances piedāvājumu. Mēs glabājam Jūsu personas datus, kas norādīti Jūsu pieteikumā (tai skaitā Jūsu aktīvajā pieteikumā), pēc personāla atlases pabeigšanas likumā atļauto termiņu, ja vien Jūs neesat devis savu piekrišanu glabāt Jūsu personas datus ilgāku laiku.

e. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs dzēšam Jūsu personas datus, kā norādīts šajā sadaļā, ja vien citus šajā Politikā nav skaidri norādīts citādi. Ar Jūsu pieprasījumiem un lūgumiem saistītos personas datus mēs dzēšam, tiklīdz esam atbildējuši uz Jūsu pieprasījumu vai lūgumu vai esam snieguši attiecīgos pakalpojumus un/vai produktus. Saskaņā ar Jūsu piekrišanu apstrādātos personas datus, piemēram, saistībā ar biļetenu abonementu, mēs dzēšam, tiklīdz Jūs atsaucat savu piekrišanu. Izņēmuma gadījumā mēs nedzēsīsim Jūsu personas datus, ja mums pastāv tiesiska interese izmantot Jūsu personas datus. Piemēram, mēs varam paturēt Jūsu personas datus, lai risinātu strīdus vai izpildītu tiesību aktu prasības. Jebkurā gadījumā mēs neglabājam un neizmantojam Jūsu personas datus ilgāk, kā vajadzīgs šajā Politikā norādītajiem nolūkiem.

f. Kam mēs atklājam Jūsu personas datus?

Mēs atklājam vai pārsūtām personas informāciju citām personām šādi: - citām Nordzucker grupas juridiskām personām, ja tas ir nepieciešams šajā Politikā norādītajiem nolūkiem, piemēram, kad Jūsu pieprasījums attiecas uz citu Nordzucker grupas sabiedrību vai tas ir vajadzīgs iekšējiem administratīvajiem nolūkiem; - pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic datu apstrādi mūsu vārdā saistībā ar tīmekļa vietni un šajā Politikā noteiktajiem nolūkiem (piemēram, tīmekļa izmitināšana un tehniskais atbalsts, mārketinga e-pastu pakalpojumu sniedzēji, datu analīzes tīmekļa vietnes izstrādātāji); - ja mums ir pienākums atklāt vai kopīgot Jūsu personas datus, lai izpildītu tiesisku pienākumu vai izlietotu, aizstāvētu vai aizsargātu Nordic Sugar A/S un citu Nordzucker grupas uzņēmumu tiesības un īpašumu; - valsts iestādēm un citām trešajām personām, kad valsts un tiesībsargājošās iestādes to pieprasa vai kad tas ir citādi nepieciešams vai atļauts likumā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesas rīkojumu izpildi. Mēs arī atklājam lietotāja informāciju, kad mums ir pamats uzskatīt, ka kāds rada kaitējumu vai traucē mūsu tiesībām vai īpašumam, citiem mūsu vietnes lietotājiem vai jebkurai citai personai, kurai tādas darbības var radīt kaitējumu.

Personas dati netiks atklāti, pārdoti vai citādi nodoti trešajai personai nekā citādi, kā tikai saskaņā ar augstāk norādīto. Mēs neapstrādājam un nenododam saskaņā ar šo Politiku apstrādātos Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) izņemot personas datus, kas ir kopīgi ar MailChimp vai Google saskaņā ar šo Politiku.

3. Sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, atzīmēšanu (tagging), lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu (tai skaitā mobilo vietņu) darbību un atšķirtu Jūs no citiem lietotājiem. Jebkuri ar sīkdatnēm vāktie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu satura, pakalpojumu un mūsu apmeklētājiem sniegtā atbalsta kvalitāti un pieejamību. Datus var laiku pa laikam publiskot, bet tikai apkopotā formā, pēc kuras nav iespējams identificēt personu, norādot, piemēram, kopējo vietnes apmeklētāju skaitu.

Lūdzam skatīt vairāk informācijas mūsu sīkdatņu politikā par to, kādas sīkdatnes mēs izmantojam kādiem nolūkiem.

4. Jūsu tiesības
Lūdzam nosūtīt e-pastu savam Datu aizsardzības speciālistam (skatiet sadaļu “Kontaktinformācija”), lai izlietotu savas tiesības, kā aprakstīts tālāk. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem, Jūsu personas datu saņēmējiem, kā arī datu apstrādes nolūkiem, kādiem jebkurā laikā tiek izmantoti Jūsu personas dati. Mēs labosim neprecīzus personas datus pēc Jūsu pieprasījuma. Noteiktos gadījumos Jūs varat pieprasīt, lai mēs pārsūtam personas informāciju, kādu Jūs esat mums atklājuši, kā arī dzēšam Jūsu personas datus. Kad apstrādājam Jūsu personas datus ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt tādu piekrišanu turpmākai Jūsu personas datu izmantošanai. Kad mēs apstrādājam datus saskaņā ar tiesisku interesi, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem vai administratīvos nolūkos, Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ievērojot Jūsu konkrēto situāciju. Jūs varat kontrolēt mūsu sūtīto mārketinga materiālu apjomu, un Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai mēs pārtraucam sūtīt Jums mārketinga ziņojumus. Mēs ceram, ka varam apmierināt Jūsu pieprasījumus par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Tomēr, ja Jums ir nenokārtoti jautājumi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādēs. Jūs varat iesniegt sūdzību atbilstoši savai dzīvesvietai, darba vietai vai iespējamā datu aizsardzības tiesību pārkāpuma vietai.

5. Kontaktinformācija
Lūdzam sazināties ar Nordzucker grupas Datu aizsardzības speciālistu dataprotection@nordzucker.com saistībā ar Jūsu tiesībām. Nordzucker grupas Datu aizsardzības speciālists ir gatavs Jums palīdzēt, ja Jums ir jebkādas sūdzības par jebkādiem datu aizsardzības aspektiem. Ja Jums ir jebkādi papildu jautājumi vai komentāri, sazinieties ar Nordic Sugar A/S.