Pakalpojumu sniedzējs

Nordic Sugar A/S
Langebrogade 1
PO Box 2100
1014 Kopenhāgena K
Dānija

Tālr.: +45 3266 2500
E-pasts: sugarinfo@nordicsugar.com
Reģ. Nr. 29781834

Biroja adrese:
Nordic Sugar A/S
Langebrogade 1
1411 Kopenhāgena K
Dānija